Besplatna dostava za porudžbine preko 5.000 rsd!

Darivanje "Širimo praznični duh"

Pravila darivanja

 »Širimo praznični duh«

 

1.        Opšte informacije

 

Organizator darivanja je Almo d.o.o. sa sedištem u Bulevaru Mihajla Pupina 10z u Beogradu.

Darivanje se organizuje pod nazivom »Širimo praznični duh«' (u daljem tekstu: darivanje) preko instagram stranice CasaBianca Srbija. Trajanje darivanja je od 21.12. do 25.12.2022. do 12 časova. Proglašenje pobednika je u nedelju 25.12.2022. u 18h.

 

2.       Tok darivanja

 

Prijava se vrši preko instagram stranice CasaBianca Srbija, na sledeći način: u komentaru ispod objavljenog posta  za darivanje taguj osobu kojoj bi poklonio jelku.

Dozvoljeno je postavljanje više komentara ali u svakom od njih mora biti označena druga osoba.

Rok za prijavu je 25.12.2022. do 12h.

Dobitnik će biti izabran slučajnim izborom komentara.

Učesnici će biti obavešteni o ishodu nagrađivanja putem Facebook i Instagram stranice CasaBianca Srbija.

 

3.       Uslovi za učestvovanje

 

Potrebno je da osoba koja ostavlja komentar prati Instagram stranicu organizatora.

U Nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Nagradnog konkursa.

 

  1. Dodela nagrada i nagradni fond

 

Osoba tagovana u odabranom komentaru na poklon dobija jelku model Falcade visine 180 cm, dok osoba koja je postavila dobitni komentar na poklon dobija ćebe i jastuk iz kolekcije Karo.

 

Učesnici koji učestvuju u darivanju nemaju pravo da zahtevaju drugačiji proizvod od onog koji je naveden u ovim Pravilima. Proizvod se ne može zameniti za novac i nije ga moguće preneti na treću osobu.

 

Preuzimanje poklona je u salonu CasaBianca u Ušće SC, u Beogradu ili kurirskom službom o trošku Organizatora. Svojim potpisom na otpremnici dobitnik potvrdjuje prijem pošiljke sa poklonom.

 

Učesnici, koji su imenovani kao dobitnici, dužni su da u roku od tri dana od dana objave dobitnika, dostave Organizatoru svoje podatke putem Facebook ili Instagram stranice Organizatora i to sledeće podatke: ime i prezime, kontakt telefon, adresa i mesto stanovanja. Slanje poklona je moguće samo na teritoriji Srbije.

 

U slučaju nemogućnosti da se proizvod isporuči dobitniku Nagradnog konkursa, Organizator će izabrati novog pobednika konkursa. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, neodazivanja učesnika pozivu, usled prekida Nagradnog konkursa, odnosno u drugim slučajevima kada nije moguće uručenje nagrada bez krivice Organizatora, nedodeljene i/ili neuručene nagrade ostaju Organizatoru.

 

 

 

5.       Prava, obaveze i odgovornosti

 

Učesnik nagrađovanja prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Učesnici su dužni da se pridržavaju Pravila i u slučaju nepoštovanja istih smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku.

 

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih nedostataka u podacima učesnika, nedostacima u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

 

Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje na Nagradnom konkursu, uključujući korišćenje bilo koje vrste kompjuterskog virusa, koda i sl., zabranjeno je. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena Pravila.

 

Učesnik garantuje da je isključivi imalac prava na delima odnosno komentarima koje objavi u toku i u vezi ovog darivanja te garantuje da se njihovom objavom ne krše prava trećih lica, u suprotnom Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema ovog učesniku i/ili trećim licima čija su prava povređena.

 

Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje Internet konekcije ili društvene mreže) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom ili u vezi sa darivanjem.

 

Prijavom za učestvovanje svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog darivanja ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim.

 

6.       Nadležnost suda u slučaju spora između priređivača i učesnika u igri

 

U slučaju spora i nemogućnosti učesnika i Organizatora da ga sporazumno reše, uspostavlja se nadležnost suda u Beogradu.

 

7.       Obrada ličnih podataka

 

Organizator prikuplja sledeće lične podatke od dobitnika nagradnog konkursa: ime, prezime, adresa stanovanja i broj mobilnog telefona. Davanjem ličnih podataka smatra se da ste dali svoj pristanak Organizatoru na obradu ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i to isključivo za sledeće svrhe: komunikacije sa Organizatorom i dodele nagrada, objavljivanja podataka o finalisti i dobitniku nagrade na društvenim mrežama Organizatora.

Lični podaci učesnika Nagradnog konkursa biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki kako Organizatora i obrađivača, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa.

 

 

8.       Stupanje na snagu

 

Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja.

 

 

U Beogradu, 21.12.2022.